Trumf Visa – økt bonus hos Mester Grønn og Apotek 1!

Trumf Visa har nå økt bonusen fra 1 – 1,5 % hos Mester Grønn og Apotek 1 Dette tilsvarer nå 20,25 ekstrapoeng per 100 kr du bruker. (Tidligere 13,5 ekstrapoeng).På Trippel Trumf torsdag vil man da få 3,5 % som vil tilsvarer 47,25 ekstrapoeng per 100 kr du bruker. (Tidligere 40,5 ekstrapoeng). Vil du ha […]

Widerøe-kortet avvikles

Widerø-kortet avikles! Widerøe-kortet er et kredittkort lansert i samarbeid med BRAbank. Fra og med 31.12.2021 vil det ikke være mulig å bruke Widerøe-kortet lenger. Kortet er aktivt frem til 31.12.21. Fra 01.01.22 vil ikke kortet kunne benyttes til varekjøp lenger. Dersom du har betalt årsgebyr vil BRABank refundere en forholdsmessig del for de månedene du […]